22. Mesudiye Kurultay Bildirgesi Açıklandı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 1991 yılından bu yana yapılan ’22. Mesudiye Kurultayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirge de, Melet Irmağı üzerinde kurulacak Hidroelektrik Santralı (HES) yapılmaması istendi.

22. Mesudiye Kurultayı Divan Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, Başkan Yardımcısı Necmi Demir, Divan Yazmanı Serdar Kahraman, Divan Üyesi Hüseyin Erdem imzasıyla yayınlanan 6 maddelik sonuç bildirgesinde, şu görüşlere yer verildi:

“Elektrik üretimi amacıyla ülkemizin hemen bütün akarsularının kullanım hakkının yetkili mercilerce 49 yıllığına çeşitli özel şirketlere verilmesinin hem Ülkemiz hem de özellikle İlçemiz açısından doğuracağı sonuçları değerli bilim insanları ve uzmanlar huzurunda tartıştık ve sonuç olarak;

1-Ülkemizde halen, “hidroelektrik santral” yoluyla kapasitemizin sadece yüzde 35’inin kullanılmakta olduğu, yüzde 65’in hiç kullanılmadığı gerçeği karşısında, küçük akarsuların 49 yıl süreyle şirketlere verilmesini Ülke yararlarıyla açıklayamadığımızı,

2-Bu politikanın temelinde, uzun vadeli fakat ülkemiz çıkarlarına ters düşen amaçlar bulunmasından kaygı duyduğumuzu,

3-Mesudiye’nin akarsuları üzerinde Hidroelektrik Santral (HES) yapılmasının, Mesudiye halkının uzun vadeli çıkarlarına aykırı olacağını gördüğümüzü,

4- Sadece Ordu il sınırları içinde 78 adet HES yapılacağı ve bunlardan 23’ünün Melet Irmağı havzasında kurulacağı dikkate alındığında, konunun istisnasız tüm Mesudiyelileri ilgilendiren bir sorun olduğunu düşündüğümüzü,

5- Adını yöremize veren ve ayrıca iki farklı bitki coğrafyası (Ökşin ve Kolşik) arasında doğal bir sınır oluşturan Melet Irmağı’nı mutlaka korunması-dokunulmaması gereken doğal bir değer olarak algıladığımızı,

6- Bütün bunlardan önemli olarak, akarsularımızı HES yapımcılarına teslim eden devlet yetkililerinin, yarın öbür gün “Bu suyu kullanma hakkını 49 yıl süreyle devletten biz aldık. Artık parasını ödemeden bağınızı, bahçenizi, tarlanızı, bostanınızı bununla sulayamaz, içme suyu olarak bile yararlanamazsınız” diyecek şirketlere verecekleri yanıtı ve garantiyi beklediğimizi Türk kamuoyuna duyurmaya oybirliği ile karar verdik.”