Manilerimiz

Yayla Göçü – Kıyıyurt, Yeşilce, Mesudiye, Ordu

Anadolu halkının düşüncesini, yaşayışını, duygusunu, sıkıntısını
içinde barındıran maniler dilden dile söylenerek günümüze gelmiştir.
Zamanla değişikliğe uğrasada, unutulmaya yüz tutsa da, yazılı basında
kayıt altına alıp nesiller aktarılacaktır. Bu nedenle Yeşilce yöremiz
anonim maniler Kadir Aksu tarafından kaleme alınmıştır.


Eskiden özellikle Kabaktepe, Eğricesu, Karabulu, Kekiklik,
Hüdaverdi, Aygutağzı, Kaldıracaktaş, Gökçukur, Bağlama, Arpayeri,
Çataloluk güzleleri ile Kıyıyurt, Kızılağaç, Çukuralan yaylasındaki genç
kızların karşılıklı birbirleriyle atışmaları şeklinde olmaktaydı.


Manilerimiz çalgı olmadığı zamanlar, söylenip oyun oynandığı,
oyun manileri şeklinde daha çok sergilenmiştir. Günümüzde
güzlelerin kalmadığı, köy düğünlerinin bittiği bu yıllarda maniler artık
söylenmemektedir. Unutulmaya yüz tutmuş anonim manilerimizi
tekrar hatırlatma gereği duyduk.

Maniler anonimdir. Söyleyeni belli değildir. Yöremizde maniler
genellikle 7 heceli, 4 lük dizeler halindedir. Uyakları aaxa şeklindedir.
Cinassız kafiye içerir. Bu manilere düz maniler denir. Manilerde
çoğunlukla; sevgi, övgü, yergi, ayrılık, hasret, tabiat, aşk konuları
işlenir. 4.5.8.10.14 heceli manilerde mevcuttur. Düz maninin dışında cinaslı,
kesik, yedek mani çeşitleri vardır.

Derleyen: Kadir Aksu
Kaynak: Dünden Bugüne (Ordu-Mesudiye) Yeşilce Yeşilyurt kitabı

MANİLERİMİZ (Anonim) 
Ata binmiş efendi Derelerin dibindeAla çorap örmedim
Ceketi kahverengiHam tezek asmalarıAyağına giymedim
Oturmuş yazı yazar   Yeşilce’yi süsleyen Nice güzeller gördüm
İsmi Ali EfendiTemel ‘in basmalarıSenin gibi görmedim
Yaylada pür kesiyor Ata  binesim  geldiİmam ezan okuyor 
Efil efil esiyorAttan  inesim  geldiBağlama’ya bakıyor
Ben ne demişim onaKaynımın  kardeşiniBağlama’nın çeşmesi
 İşitmişte küsüyorYine  göresim  geldiKaymak gibi akıyor
Camış geliyor camışBağlama  bayır  bacakBağlama’nın düzünde
Cicikleri uzamışBağlama  yıkılacakİnek yayılır inek
Bağlama’nın kızlarıBağlama’dan kız alanKaynanamın yüzünden
Anasından kocamışCennetlik  olacakYedim yüz elli değnek
Bağlama’nın çeşmesi Gökçukur’ un yapısıGökçukur otlu mu ola
Kaymak gibi akıyorSağındadır kapısıCamışları sütlü mü ola
Karabacak çorbasıNarende’ nin koynundaCamışların kaynağı
Boğazımı yakıyor Gökçukur’un tapusu Şekerden tatlı mı ola
Gökçukur’a var da gelKekiklik bir olacakRüstem’in düzünde 
Köyden haber al da gelSuları ılıcakYayılıyor geyikler 
Bir kızınan olmuyor Kekiklik’ ten kız alanKekikliğin kızlarına
Dokuz kızı say da gelCennetlik de olacakNe karışır büyükler
Gebeme gebir bacakÇayırda ot yolarımVurun vurun vuralım
Gebeme yıkılacak Parmağına dolarımTahtaları kıralım
Gebeme’ nin kızları Çok  söyleme kaynanaAli beyin evini
Kızılağaca dolacakSaçlarını  yolarımYeniden yaptıralım
Eğircesu deresineEğircesu’nun kurduLamba astım tavana 
Gel sesime sesimeYar yanımda uyuduIşık verdim her yana
Altın olsan dizilsemYarin kötü diyeninBiz bu kadar oynadık
Şu yârimin sesineYıkılsın evi yurduKızlar çıksın meydana
Yayla yolu çiselerKoyunlar kuzuladıKabaktepe otları
Yar geliyor deselerKuzuların adı yokYürüdü bulutları
Kuş kadar canımıSensiz gittim yaylayaDoğru söyle kaynana
Müjdeye verselerYaylaların tadı yokKeselim umutları
Dağlar dağladı beniSandık üstü gezerimPeştemalim sandıkta
Gören ağladı beniSandığa gül düzerimBen kaldım karanlıkta
Ayırdı kahpe felekBen bu kadar güzelimVerin benim yarimi
Aşka bağladı beniNiçin yarsiz gezerimYatarım samanlıkta.
Lamba astım tavanaDuman geldi Partl’ıyaTuttum parmaklarından
Işık verdi her yanaİndi kaşın altınaÖptüm yanaklarından
Biz bu kadar oynadıkYar yastığın yok iseKalk gidelim sevgilim
Yeşilce çıksın horonaKolun başın altınaElin konaklarından
Armudu daşlayalımMaydanoz ot değil miEntarisi göğüdü
Dibinde gışlayalımYaprağı dört değil miNerden aldın öğüdü
Kağıt galem al yarimSen orada ben buradaBen üstüne düştükçe
Maniye başlayalımO bana dert değil miSenin gönlün büyüdü
Maniciyiz maniciÇayırda ot yolarım,Kabaktepe düzünde 
Vur boynuna kılıcıParmağıma dolarım.Maden kömürü müsün?
Anam babam verirseÇok söyleme kaynana,Elinde dolma kalem
Alıcıyım alıcıSaçlarını yolarım.Banka müdürü müsün?
Eğircesu düzüneEğircesu düzündenKabaktepe kar idi
Arpa ektim yüzüneİnek yayılır inekYağdı yağdı eridi
İşim gücüm olmasaKaynanamı yüzündenBen sevdim eller aldı
Baksam yarin gözüneYedim yüz elli değnekBuna yarmı dayanır
Gökçukur otlumu olaDere çayı düzündeYayla yolu sarmaşık
Camışları sütlümü olaYayılıyor geyikleriAltı üstü dolaşık
Camışların kaymağıAygutağzı kızınaYar aklıma gelince
Şekerden tatlımı olaNe karışır büyüklerElimden düştü kaşık
Eğircesu düzleriKeltepe kellerindeYamarduç’ta yatarım
Yalan olmuş sözleriİsmet’in ellerindeDolma tüfek atarım
Oluk olmuş akıyorİsmet malı ayırmışHüdaverdi’ye inince
Şu Hacer’in gözleriGuanıs böğürlerindeÇamurlara batarım
Eğircesu deresiEntarisi göğ idiCamdan sakız akıyor 
Hayli çeker orasıNerden  aldın öğüdüKız nişanlın bakıyor
Yana yana kül olmuşBen üstüne vardıkçaEski nisanlın gelmiş
Hidayet’in anasıSenin  gönlün büyüdüGüzle  evini  yıkıyor.
Karyolanın  demiriGüvercini vursana Kestim  keküllermiKabaktepe düzünü,
Babam versin emiri Tümünü ucursana Gül bürümüş yüzünü,
Eğer babam  vermezseBabam beni vermiyor Falan almış gidiyor,
Kaçmak  Allahın  emri.Gel  beni kaçırsanaFalancının kızını.
Peştamalın tersineMaydanoz  ot değil mi Mani  diyesim  geldi 
Yar yavaş yürüseneYaprağı dört deği lmiKaymak yiyesim geldi 
Biliyomki güzelsinSen orada ben buradaMerakım kaymak değil 
Çalım eylemeseneBu sana dert değil mi Seni  göresi geldi
Evleri beri başlı Dağlar dağladı beniSiyah gömlek giyersin, 
Sevdiğim sari saçlı Gören ağladı beniGözlerini süzersin.
Sevdi dediler amaAyırdı kahpe felekBenden başka seversen,
Görmedim belli başlı Aşka  bağladı beniÖldü haberin gelsin.
Tütün kesenin dibi    Elinde cıngıllı orak Taflanın  tursusuna 
Bulamam senin gibiGelin tarlan ne ırak Geçtiler Karsısına 
Bulsam da bulurum amaAkşamdan  varacağım   Adam aşık olur mu 
Olmaz senin gibisiDöşeğini cifte bırakBir kapı komsusuna
Ateş külünü beklerPeştemalim sandıkta Yelek örerim yelek,
Bülbül  dalını  beklerBen kaldım karanlıkta         Yetmiş iki ilmekten.
Herkes sevdiği  yarin    Verin benim yarimiHayri’m  şeker göndermiş
Kırk yıl yolunu beklerYatarım samanlıktaYiyemiyom gülmekten.