8 Kasım 2006

YAYLALARIMIZDA NELER OLUYOR? -2

ile admin

Peki Kanunlar Ne Diyor? Neden yetkililer görevlerini yapmıyorlar? Yapılmaması durumunda Kanunların belirttiği yükümlülükler neler?

İşte tek tek Kanunların ilgili yerlerini sizlere sunuyoruz.Mera Kanunun 19. maddesinde Yaylamızın korunması adına belirli hususlar belirtilmiş ve kimler tarafından bu uygulamaların yapılacağı açık şekilde gösterilmiştir.

MERA KANUNU

    Kanun Numarası: 4342

Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması

    Madde 19– Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar.

    Bu amaçla ilgili köy ve belediyelerde “Mera Yönetim Birlikleri” kurulur.

Mera Yönetim Birliklerinin kuruluş ve çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

    Muhtarlar ve belediye başkanları, mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde durumu derhal Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne, il ve ilçe müdürlükleri de valilik veya kaymakamlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu makamlarca 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.

            Yukarıdaki Mera Kanununun belirttiği gibi ilgili kurumlar görevlerini yapmamışlar ve halen yapmamaktadırlar.Yaylamızdaki çirkin görüntüye sessiz kalarak izin vermişlerdir.

            Şimdi soruyoruz.Yeşilce Belediye Başkanına ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarına durumu ilgili mercilere bildirdiniz mi? Bildirilmemişse neden bildirilmedi?

            Diğer bir hususta Yaylalara yapılan yapılar hakkında.Beton yapılaşma hakkında Mera Kanununun 20. Maddesi açık ve net bir dille yapıların nasıl olacağını belirtmiştir.İşte ilgili madde;

İnşaat Yasağı

    Madde 20 – Yaylak ve kışlaklarda, 442 sayılı Köy Kanununda öngörülen inşaatlar ile valiliklerden izin alınmak suretiyle imar mevzuatına göre yapılacak kullanma amacına uygun mandıra, suluk, sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıllar ile Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizme açılması uygun görülen bölgelerde ahşap yapılar dışında, ev, ahır ve benzeri inşaatlar yapılamaz.

             Yine Kanun dışı bir uygulama olduğu aşikar değil mi? Yaylamızda yapılmış yapılar Kanuna uygun mu?

Peki Kanunlar Ne Diyor? Neden yetkililer görevlerini yapmıyorlar? Yapılmaması durumunda Kanunların belirttiği yükümlülükler neler?

İşte tek tek Kanunların ilgili yerlerini sizlere sunuyoruz.Mera Kanunun 19. maddesinde Yaylamızın korunması adına belirli hususlar belirtilmiş ve kimler tarafından bu uygulamaların yapılacağı açık şekilde gösterilmiştir.