Ordu-Mesudiye Yeşilce-Yeşilyurt Yöresel Sözlük

Bu yöresel sözlük; Kadir Aksu’nun yazarı olduğu, Derneğimizin yayını olan ‘Dünden Bugüne (Ordu – Mesudiye) Yeşilce -Yeşilyurt’ adlı eserinden alınmıştır. Bazı ilaveler yapılmıştır. İlavelerde Gürsel Yıldırım’ın ”Torunun Ozan Arda anısına” eserin dende yararlanılmıştır.
Kitap hazırlanırken, Ali Erdönmez’in ”Yeşilce Derlemelerinden”, Bahri Kaya’nın ”Yeşilce Sözlüğünden”, Nuh Yılmaz’ın araştırmalarından ayrıca köyümüzün yaşlı ve orta yaşlı insanlarından yararlanılmıştır. Yöresel sözlükte kelimeler, yöre ağınızda söylendiği gibi yazılmıştır.
Kayın babam Ali Erdönmez’e ve Bahri Kaya’ya Allah’tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun.
Değerli hocam Gürsel Yıldırıma, Yüksel Aksu’ya, Editörümüz Cengiz Aksu ve kitap hazırlık ilk aşamasında, bilgilerin dijital ortama aktarılmasında katkı sunan Yeşilce-Yeşilyurtlu gençlerden Erkan Şinel (Muhsin oğlu), Anıl Aksu, Elvan Kıyan, Orçun Kıyan, Gizem Karakaya, Gizem Eğricesu, Gözde Eğricesu, Burcu Aksu, Umut Aksu, Furkan Karakaya’ya ve Dernek sitemizin düzenlemesinde en büyük çabayı harcayan Gökhan Rıza Şinel kardeşime ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.
NOT: Yöresel ağızımızda * İlk harf, son haf ile 2. harflarde (k) harfi varsa gırtlaktan (h) olarak çıkar ve okunur. Örneğin, Karık= Garıh ,Kasap= Gasap, Azık= Azıh, Soyka= Soyha, Akşam= Ahşam gibi…* (i ) sesi(e) sesi benzeşmesi olur. Örneğin, Gitmek= Getmek gibi.* .Son bir veya iki harfte ( i-,o) benzeşmesi olur.Örneğin Kazağı= Gazağo, Kaşağı= Gaşağo gibi..*Dilimiz patlarlı harfleri sevnez ,( p,r) gibi… Bu nedenle dilimiz, örneğin: Recep değil, İrecep Reşit değil, İreşit ,Resim değil,İresim,Toprak değil,Torpak diye söylenir. Ayrıca 3. tekil şahıslar yo olarak söylenir.Örnek:geliyor yerine geliyo denir. Şimdiki zamanın 1. tekil şahısları sonu yom ile belirtilir.Örnek: Geliyorum yerine geliyom denir. Bu sözlük yöresel ağızdan çıktığı gibi yazılmış ve düzenlenmiştir.
NOT; Bu sözlük resimli olup,kelime anlamlarında resim tanımları yazılmıştır.Bazı yükümlülükler yerine getirilmediği için resimler görülmemektedir.NOT: Şiirlerle yöresel sözlük (DİYORLAR BİZDE) 652 yöresel sözlüğü, anlamıyla şiir şeklinde yazılmış olup 120 kıtadır.” Maziden Bir Damla” adlı eserimde mevcuttur.

Kadir AKSU
Eğitimci-Araştırmacı Yazar