Öğendere

Koşu haldeki öküzlerin, hareketini sağlayan ucu çivili uzun çubuk.Çift öğenderesi çok uzundur.

« Back to Glossary Index