Y.K.D.D. 2008

      30/04/2008 tarihinde yapılan olağan genel kurulla yeni Y.K.D.D. Yönetim Kurulu şu şekilde belirlemiştir.

Y.K.D.D. Yönetim Kurulu

 Şadan Ünal – Başkan
 Agah Erarslan – Bşk.Yrd.
 Çetin Önal – Sekreter
 Ferda Şentürk- Sayman
 Erginal Öçal  – Çevre köy dernekleri
 Adil Yıldırım  – Çevre köy dernekleri
 Tolga Okutan  – Gençlik ve eğitim
 Murat Eriçok – Teknoloji ve internet
 Selçuk Demircan – Gençlik ve spor
 Özcan Benli- Anadolu yakası örgütlenme ve iletişim 
 Haluk Öçal – Anadolu yakası örgütlenme,gençlik ve iletişim
 Eray Benli   – Muhasebe işleri
 İnanç Aydoğan – Muhasebe işleri
 Aşar Önal – Örgütlenme

Kaynak : www.yesilce.com