Test Sonuçları

Ne kadar Yeşilyurtlusun? adıyla düzenlediğimiz 14 soruyla başladığımız, daha sonrasında 30 ev fotoğrafı ile “Ne kadar Yeşilyurt’u Biliyorsun?” testlerimiz büyük ilgi gördü.

Toplamda 79 kişinin deneyimlediği ilk testin sonuçlarına göre en fazla bilinen soru 14. sırada yer alan “Yeşilyurtlular nereye en çok göç etmişlerdir?” sorusu olmuştur.

Hemşehrilerimizin en çok zorlandığı soru ise “Yaylada Kayaboynu’nda bulunan Çeşmenin adı nedir?” olmuştur.

Aşağıda doğru ve yanlışların sorulara göre dağılımını görmektesiniz.

Görüntünün olası içeriği: yazı

30 fotoğraftan oluşan testimizi toplam 59 kişi denemiştir.

En fazla yeri doğru bilinen ev;

Cevap: Yukarı

En az doğru cevap verilen ev ise;

Cevap : Aşağı
Soruların Doğru-Yanlış Cevaplanma Dağılımı