Osmanlı’da Beri ile ilgili ulaşılan ilk bilgiler. (Vergi veren hane bilgileri)


Beri’ye ait ilk bilgiler 1455 tarihine aittir.O yıllarda Kıyan Köyü, Eğricesu Köyü, Yavadı Köyü ayrı ayrı köylerdir. Beride 1455 =9 Hane
1485=11Hane
1520=O Hane
1547=14 Hane
1613 =18 Hane

Vergi veren kişi bulunmakta olup, gayrimüslim nüfus bulunmaktadır. Yavadı Köyünde
1455 d= 12 Hane,
1485 = 19 Hane,
1520 = 21 Hane,
1547 = 47 Hane,
1613 = 82 Hane olduğu görülmektedir.

Kaynak. Prof. Dr. Bahaettin Yediyıldız’ın Ordu Yöresi Tarihi.

Sonraki haber