Çocukluktan Gençliğe – “Kadir AKSU”

ÇOÇUKLUKTAN GENÇLİĞE

Yöremizdeki 70’li yıllar öncesi bebeklik, çocukluk okul dönemlerini içeren, o dönemin zorluklarını, güzellikleri, yaşantıları dile getiren bir şiirdir. Resimde yeralanlar arasında aramızda olmayan, kardeşim Nadir Aksu ışıklar içinde yat, Mekanın cennet olsun…

1- Mesudiye’nin güzel bir köyünde
Doğdular, Duman Ebenin elinde
Başlangıçta korku vardı, yüzünde
Kucağa alındı, kundak içinde

2-Bez yoktu, funda toprağı kavruldu
Höllük denir, sıcak tuttu yavruyu
Kundağa bağlandı, beşiğe kondu
Bazen tarlada kalırdı, gün boyu

3-Höllüklü kundakta, uyku rahattır
El ayak bağlaması çok azaptır
Sorunlarını ağlamakla anlatır
Ağlıyorsa, belki altı ıslaktır

4-Büyüdüler bir yaşını geçtiler
Düşe kalka evde emeklediler
Sütten kesilip, her şeyi yediler
Farkına varmadan geçti seneler

5-Zaman geçti, sıra oyun çağında
Kelimeler, yarım çıkar ağızda
Konuşmaları, hoş gelir kulağa
Artık, oyun için, çıkar sokağa

6-Her şeyi sorar, tanırdı etrafı
Merak edip alırdı, her cevabı
Kavga eder, verirlerdi cezayı
Çok severdi çöplükte oynamayı

7-Yaşımız geldi, başladık okula
İlk günlerde başlardık sıkılmaya
Bir defterle, bir kalem koy, çantaya
Zil çalınca başlardık oynamaya

8-Yağ satarım, bal satarım oynanır
Geri dönerek ebe yakalanır
Birdirbir oynanır, sırttan atlanır
Topaç a; ip sarılıp, kamçılanır

9-Beş, dokuztaş, seksek, iple atlama
Oynardık yakan top, mendil kapmaca
İstop, körebe de kişiyi yakma
Sildir de hedefti uzağa atma

10-Misket oyununda toprak oyulur
Çelik çomak oynayan, tez yorulur
Tombalada dokuz düz taş vurulur
Vuran ebe, topla kaleyi korur

11-Yaylada yürütmeç yapar, oynardık
Kışın, kızak, çayan yapar, kayardık
İlkbaharda sipsi yapar, çalardık
Tüm oyuncakları bizler yapardık

12-Yaşıtlarımıza değer verirdik
Yılbaşında, bir araya gelirdik
Düğünlerde hepimiz süslenirdik
Gelin alma törenini severdik

13-Giysilerimizde olurdu yama
Silgimiz, vabis lastiğinden yapma
Tutkalımız eriklerin dalında
Ciltliğimiz çimento torbasında

14-Öğretilirdi D dirgen, Y yaba
Sökerdik alfabeyi zamanında
Annemin vefat ettiği yıllarda
Dört yılda geçtim üçüncü sınıfa

15-Dört dikişte sevdim matematiği
Daha sonrada kimyayı, fiziği
Çok çalışkandır yöremiz gençliği
Alın teriyle kazanır, ekmeği

16-İs yumurta, olur tahta boyası
Çok soğuk olurdu, bizim orası
Sınıflarda vardı, odun sobası
Soba yanar, ılık olur havası

17-Karar verilirdi, pazartesiye
Marş söyleyerek giderdik geziye
Okullar gelirdi Kabaktepe’ye
Doyum olmaz yapılan gösteriye

18-Kimi yayla ormanında çalışır
Kimisi, yayladan köye, kütük taşır
Bir kısmı da hartamayla uğraşır
Sakız için ağaçlara sarılır

19-Mayısta köylüler, yaylaya göçer
O günleri ,sevgililer çok sever
Çünkü rahatlıkla konuşur, gençler
Yavaş, yavaş gelir, çileli günler

20-Kızlar genellikle ekini biçer
Gündüz biçer, akşam güzleye gider
İnekleri sağar, orda geceler
Sabahleyin tekrar tarlaya döner

21-. Erkekler, tarladan sapları çeker
Sıcakta döven ile harman eder
Öküzleri koşup oduna gider
Kağnıyla tarlaya, gübreyi döker

22-Bayramlarda gezer şeker toplardık
Büyüklerin ellerinden öperdik
Sıfalarda salıncaklar kurardık
Hep birlikte kardeşçe sallanırdık

23-Yaşam için düştük gurbet ellere
Çalıştık, elimiz yetti ekmeğe
Ülkemizin şartları nedeniyle
Kimsenin suçu yoktur, o günlerde

24-Köy Enstitüleri temelimizdir
Yetiştirdiği öğretmenleridir
Ülkesine kattıkları değerdir
Yöremizin aydınlık nedenidir

25-Kadir Aksu der bizi bu günlere
Getiren vefalı öğretmenlere
Bizleri büyütüp, seven ellere
Minnettarız, verilen emeklere

1 Haziran 2020

Kadir AKSU
Öğretmen/Yazar