Baltasız Oduna mı Gidilir? – “Yüksel AKSU”

Yeşilyurt’ta bundan altmış beş yıl önce yasanmış bir olay.
İsim vermesem de Yeşilyurt’ta bu olayı şuan orta yaş ve üzeri birçok kişi bilir.

Anadolu da o zamanlarda gelinler evlerde çalışma konusunda,

en gözde, en hamarat, en becerikli hane halkı idiler.
Bu gelenek bizde de vardı.
Hele birde elti eltiler var ise.
Kaynananın kaynatanın gözüne girmek için bir yarıştır giderdi.

Neyse mevzuya geleyim…

Mevsim gündür. Öte yüzden odun getirme zamanı.

Kaynata çorbasını içerken gelin kalkar öküzlerin karnını doyurur odun kızağını hazırlar.
Zenciri çubuklara gerer kaynatasının evden çıkacağını saniye geçirmeksizin tahmin eder.
Öküzleri ahırdan çıkarıp koşar ve evden çıkan kaynataya övendereyi vererek oduna yolcu eder.

Yukardaki anlattığım aynen harfi harfine böyle olmuştur.

Balta çubuklara gerilen zincire yerleştirilir.
Bu sefer balta zincire yerleştirilmemiş kaynata baltayı omuzuna alıp öküzleri haylayıp yola çıkmıştır.

Kaynata mezarlığa çıktığında bakar, kızakta zincirde balta yok.

Öküzlere ohaa!!! diyerek yolun müsait bir yerinde eyler ve
balta omuzunda evin önüne gelerek o hazırlıkları yapan geline;

– kız………………….sen beni baltasız dağa mı gönderiyorsun?

Deyince gelin;

– baba balta omuzunda yaa… der.

Kaynata ana diyerek geldiği hızla döner ve odununa gider.

Bu gerçek bir yasanmış olaydır.

Saygılarımla.

Yüksel AKSU