800 belediyenin kapatılmasına vize

Anayasa Mahkemesi nüfusu 2 binin altında kalan belediyelerin kapatılmasını öngören düzenlemenin iptali istemini reddetti. Kararla 800’ün üzerinde belde belediyesinin kapısına kilit vurulacak, 43 yeni ilçe kurulacak.

ANKARA – Anayasa Mahkemesi CHP’nin, söz konusu kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı esastan görüşerek karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi CHP’nin, söz konusu kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme heyeti, yasanın 1. maddesinin birinci fıkrasının 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. bentlerinde yer alan Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’un bazı mahallerinin yeni ilçelere bağlanmasını öngören düzenlemenin iptal ve yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğu ile reddetti.

Yasanın 2. maddesinde yer alan bazı büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak belirlenen ilçe belediyelerine katılmasını öngören kanun hükmünün de iptal ve yürürlüğünün durdurulması talebi de oy çokluğuyla reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, kanunun geçici 1. maddesinin 1. fıkrasını ise Anayasa aykırı bularak iptal etti.