29. Mesudiye Kurultayı 2. Değerlendirme Toplantısı Kararları

29. Mesudiye İlçe Kurultayı 2. Değerlendirme Toplantısı 02 ŞUBAT 2020 Pazar Günü Saat :13.oo ‘de İstanbul Beykoz Üniversitesi Toplantı salonunda, Kurultay Sekretaryası Mesudiyeliler Dernek Başkanı Özat ÖZSOY ‘un açılış konuşması ile başlayan Kurultay toplantısının ;

Divan Başkanlığı’na İ. Feyzi ÜNAL, Başkan Yardımcılığına Ahmet Şevket TÜRK, Katıp üyeliğine Erol BİÇER ve Gülsüm YILMAZ Oy birliği ile seçilmişlerdir. 29. Mesudiye İlçe Kurultayı 1. Değerlendirme Toplantısında alınan kararların okutulmasından sonra toplantı gündemi belirlenmiş ve gündemdeki konular tartışılarak 29. Mesudiye İlçe Kurultayı 2. Değerlendirme toplantı sonucunda aşağıdaki kararları alınmıştır.

KARAR NO 1 : Mesudiye Yüksekokulu’nun sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek yeni programlar açılması konusunda ilave olarak; Hayvancılık, dijital oyun bölümlerini faaliyet geçirmek amacı ile daha önceden oluşturulan çalışma gurubuna ilave olarak, Ordu Büyük Şehir ve Mesudiye Belediyesi bünyesinden katılımcı üye dahil edilerek yeni ders programlarının araştırılması ve izlenmesi, Ayrıca ;
ilave Yeni ders programların maliyetlerinin çıkartılarak (STK’lardan temin) yapılan çalışmalarla ilgili 3. Değerlendirme toplantısında rapor halinde bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 2 : 2020 yılında yapılması gereken Avrasya Demokrasi Forumu ( ADF 2020) Başkanı Prof. Dr. Aziz EKŞİ’nın önerisi üzerine ( ADF- 2020 ) Sekretaryasının ‘’Megev‘’ Tarafından yürütülmesine yürütme kuruluna Mesudiye Kaymakamı Ali Cemal ALTINÖZ ‘ünde içinde olduğu ve daha önceden belirlenen komisyon üyelerinin devamına ‘’ AVRASYA DEMOKRASİ FORUMUNU 02/05 Temmuz 2020 Tarihleri arasında yapılmasına,’’ Tahmin edilen ve öngörülen bütçenin BeşyüzbinTürklirası.- ( 500.000.-TL.)‘ olması yürütme kurulunun müracaatları ve çabaları sonucu ( Kültür ve Turizm Bakanlığı ) Devlet Desteğinin alınamaması durumunda AVRASYA DEMOKRASİ FORUMU’nun bütçenin yarısını Ordu Büyük Şehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi tarafından karşılanmasına, kalan Yarısının da Mesudiyeli İş adamları ve STK’lar tarafından karşılanmasına. Yürütme
Kurulunun ve ilgili Komisyonun; 29. Mesudiye İlçe Kurultayı 3. Değerlendirme Toplantısında nihai çalışmalarının sonuçlarını Detaylı Rapor halinde bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 3 : Melet Vadisi Platformu adı altında ; Çevre konulu gündem maddesi kapsamında HES, Taşocakları, Çevre ve Orman gibi ilçemiz ve ilçemiz sınırlarında dahilinde akarsuların derelerin dağların doğanın kirletilmesi evsel atıkların duyarlı bir şekilde izole edilmesi özellikle ‘’ Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İSA GÜL’ ün ‘’ Melet vadisinin ve çevresinin dikkatli bir şekilde korunacağı vadi boyunca hiçbir harici yatırıma izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine ‘’ HES, ÇEVRE , ORMAN, VE TAŞOCAKLARI gibi konuların ‘’ MESUDİYE VADİSİ PLATFORMU’’ adı altında birleştirilerek tek gündem madde altında birleştirilmiş olup, Cemal YILMAZ, Merdan ÖZER, İzet KARA, Prof. Dr. Azizi EKŞİ, Ramazan KIRAÇ, Özat ÖZSOY, Yavuz EKŞİ, Sevgi AYDIN, Fahri KAYMAZ, Sefai UZUNYURT, Rüstem AYDIN ve Ziya ÇAGLAYAN olmak üzere toplam 12 kişiden yeni bir komisyon oluşturulmuştur.

Bu komisyon geriye dönük yapılan çalışmaların devamında yapacakları toplumsal hareketliliğin ve hukuki süreç itirazlarının yanında mali tablonun da oluşturularak gelinen noktanın hangi boyutta olduğunu 29. Mesudiye İlçe Kurultayı 3. Değerlendirme toplantısında rapor halinde sunulmasına, Mesudiye kamuoyuna duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 4 : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hilmi GÜLER ‘ inde çok önem verdiği Mesudiye’de ve Özellikle Mahallelerde YOL ve SU Sorunlarının olmasının bu zaman diliminde kabul edilemeyeceği bir önceki Kurultay değerlendirme toplantısında OSKİ Genel Müdürünü toplantıyı sonuna kadar izleterek sorunları tespit ederek kısa sürede çözeceklerinin talimatına istinaden; Mesudiye Belediye Başkanı Sayın İsa GÜL ‘ ün 2. Kurultay değerlendirme toplantısında yapmış olduğu konuşmasında Çalışmaların hızla yürüdüğünü Mahalle ve Grup Yollarının yanında Mahallerin Şebeke sularının alt yapılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmaların başladığını bu yıl içerisinde programa dahilinde ihtiyaçları karşılayacaklarını, yapılan bu çalışmalar la ilgili gelinen noktayı 3. Değerlendirme toplantısında Kamuoyuna detaylı olarak bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 5 : Mesudiye İlçesinde var olduğu Bilim adamlarınca da kabul edilen Kırsal Turizm olanaklarının değerlendirilmesi, İlçenin kalkınmasında ve genç işsizlerin istihdamında önemli rol oynayacaktır. Konunun gündemde tutulması yatırımcılarda, sivil toplu kuruluşlarında halk nezdinde yerel ve kamu otoritelerinde de farkındalığı artırarak bu kapsamda verilen destekleri ilçeye alma çabalarını artıracaktır. Bu amaçla ‘’ MEGEV ‘’ Tarafından yürütülen çabaların karşılık bulabilmesi için Kırsal Turizm olanaklarını Kurultayın takip edeceği konular kapsamında ve gündemde tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 6 : Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün İlçemiz sınırları içerisindeki Taşınmazlar/ Arazilerle yaptığı Kadastro çalışmaları neticesinde Vakıflara ait olduğu söylenen başta ‘’ KALE MAHALLESİ ‘’ ve çevre Mahallelerle ilgili yapılan malik hataları mahkemeye intikal etmiş yerel mahkeme tarafından dava Mesudiye Belediyesi adına sonuçlanmış, Dava Yargıtay’a intikal etmiştir. Bu konu ile ilgili komisyonda yer alan Mes. Beld. Başk. Yrd. Necmi DEMİR, Beld. Av. Bilge ÇELİK, Kale Mah. Muhtarı Tahsin BAŞALAN, Çerçi Mah. Muhtarı Etem YILMAZ, Yerelde mahkemede kazanılan davanın Yargıtay sürecinde takip edilerek yapılan çalışmanın ne aşamada yürüdüğünü Kurultay 3.Değerlendirme toplantısında komisyon tarafından bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

02 ŞUBAT 2020
İ. Feyzi ÜNAL Ahmet Şevket TÜRK
Divan Başkanı Başkan Yardımcısı

Erol BİÇER Gülsüm YILMAZ
Katip Üye Katip Üye

%d blogcu bunu beğendi: